Usługi

ZAKRES OFERTY

Firma łączy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, mogących wykonywać różnorodne i skomplikowane prace budowlane. Oferujemy szeroki zakres prac w zakresie budownictwa. Nasze doświadczenie oraz indywidualne podejście do klienta pozwala nam na realizację każdego zlecenia

GENERALNE WYKONAWSTWO

Świadczymy usługi kompleksowej realizacji obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonawstwa stanów surowych obiektów i „pod klucz”. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym zespołem zarządzającym budową, który z należytą starannością dba o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Oferujemy kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów w ustalonym czasie i budżecie. Dokonujemy analizy dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości. Monitorujemy postęp i jakość robót. Zapewniamy kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

Budujemy budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne w pełnym zakresie robót wraz z infrastrukturą zewnętrzną: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne wraz z wszelkimi przyłączami do budynków i zagospodarowaniem terenu wokół nich.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Budujemy, remontujemy i modernizujemy obiekty użyteczności publicznej wraz z wykończeniem wnętrz. Oferujemy profesjonalne modernizacje istniejących obiektów wraz z ich rozbudową, przebudową i nadbudową, które dopasujemy do potrzeb odbiorcy zgodnie z wymaganiami..

TERMOMODERNIZACJA

Oferujemy usługi w zakresie termomodernizacji budynków na budynkach nowo wybudowanych i tych do remontu. Świadczymy usługi polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu dachu lub stropodachu, modernizacji lub wymianie urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowaniu automatyki sterującej urządzeniami, modernizacji lub wymianie instalacji grzewczej, wykonanie instalacji fotowoltaicznych. Pracujemy na sprawdzonych certyfikowanych produktach.

KONTAKT

Biuro:
793 005 840
509 380 837

Dział techniczny:
508 846 127


Skontaktuj się z nami